CropperCapture4

50 lecie smlw2

Walne Zgromadzenie 2022

17 września br. w ECMEN (Klub PARKOWA) odbyło się Walne Zgromadzenie SML-W za lata 2020 i 2021, w którym udział wzięło 114 członków. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Agdan  i po wyborze Prezydium Walnego Zgromadzenia obrady poprowadził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Michał Lenkiewicz.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu z działalności w latach 2020 i 2021 oraz po wystąpieniu niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe za lata 2020 i 2021 – zebrani zatwierdzili sprawozdania finansowe, uchwalili podział nadwyżki bilansowej oraz podjęli uchwałę w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Sp-nia może zaciągnąć z latach 2022-2023.

Następnie wysłuchano sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w latach 2020, 2021 i w głosowaniu udzielono absolutorium dla członków Zarządu za lata 2020 i 2021.

Kolejno przystąpiono do wyboru członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2022-2025.

O 9 mandatów w Radzie Nadzorczej ubiegało się 18 członków Sp-ni.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w III turach wyborów, ostatecznie mandaty do Rady Nadzorczej SML-W w Jaworze otrzymali:

Okręg Nr I – Osiedle PIAST (2 mandaty)

  1. Wojciech Mucha
  1. Ryszard Zieziula

Okręg Nr II – Osiedle PRZYRZECZE (4 mandaty)

  1. Anna Janeczko-Kus
  2. Edyta Michałków
  3. Irena Zalewska
  1. Michał Zatorski

Okręg Nr III – Zasoby ROZPROSZONE (3 mandaty)

  1. Krzysztof Kowalczyk
  2. Czesław Oniszczuk 
  1. Stojko Robert

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w czwartek 22.09.2022 r. wybrano Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej.

Funkcję przewodniczącego Rady powierzono Pani Edycie Michałków

Funkcję z-cy przewodniczącego powierzono Panu Czesławowi Oniszczukowi

a funkcję sekretarza Rady objęła Pani Anna Janeczko-Kus.

 

 

 Część plików w tym artykule jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zaloguj się aby zobaczyć więcej.