CropperCapture4

50 lecie smlw2

Informacja

Informujemy, że Rada Nadzorcza SML-W na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwaliła Plan finansowo-gospodarczy oraz Plan remontów zasobów spółdzielczych na 2023 rok.

Jednocześnie uchwalony został nowy Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w SML-W w Jaworze, który obowiązywać będzie od 01 stycznia 2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni.