CropperCapture4

50 lecie smlw2

Sezon grzewczy 2023/2024

Kiedy ciepło popłynie w grzejnikach?

Nie ma określonego terminu, kiedy zaczyna się sezon grzewczy i włączane jest centralne ogrzewanie. Zazwyczaj w Polsce jest to przełom września i października. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. sezon grzewczy to „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. Nie mówi się jednak ani
o terminie jego rozpoczęcia, ani zakończenia.

W praktyce istnieje jednak niepisana zasada, mówiąca o tym, że centralne ogrzewanie należy uruchomić wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz wynosi mniej niż 10ºC przez trzy następujące po sobie dni. Istnieje jednak możliwość indywidualnego włączania „grzania” w poszczególnych budynkach, po wcześniejszym wniosku zgłoszonym do Spółdzielni przez Komitet Blokowy.

Jaka temperatura powinna być w mieszkaniu?

Nasze węzły ciepłownicze wyposażone są w systemy automatyki pogodowej i poprzez zamontowane czujniki temperatury zewnętrznej i wewnętrznej  automatycznie będą dobierać parametry ogrzewania
w momencie, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustalonej wcześniej wartości. 

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych pozwala także efektywnie zarządzać energią cieplną w domu i ograniczać jej zużycia. Każdy z nas inaczej odczuwa temperaturę, ale można przyjąć pewne standardy za uniwersalne i warto ich przestrzegać ustawiając domowy system grzewczy. Według ogólnych zaleceń temperatura w mieszkaniu powinna wynosić między 18 a 22°C. Trudno podać jedną wartość dla wszystkich pomieszczeń. Temperatura powinna być ustawiana indywidualnie, ponieważ każde z nich pełni inną funkcję.

Jak oszczędzać podczas sezonu grzewczego ?

Warto przestrzegać prostych zasad, które nie spowodują wysokich rachunków za ciepło. 

  • nie zasłaniaj grzejników
  • zadbaj o szczelność okien i drzwi
  • zmniejsz temperaturę w nocy i w czasie, w którym jesteśmy poza domem
  • wietrz pomieszczenia krótko i zakręcaj grzejnik