CropperCapture4

50 lecie smlw2

SMLW OSTRZEGA!!!

ŻEBY CZAD NIE ZAPROWADZIŁ CIĘ NA DRUGI ŚWIAT…

Czad – nie zobaczysz… nie poczujesz… niewielka dawka może zabić…

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEPŁYWOWEJ

Każdego roku, szczególnie w zimie między 1 listopada a 31 marca dochodzi w Polsce do kilkuset
wypadków zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej. Przyczyną tego są najczęściej zamknięte, szczelne okna oraz zły stan techniczny urządzeń gazowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad (tlenek węgla) powstaje w wyniku niezupełnego spalania gazu spowodowanego brakiem
odpowiedniej ilości tlenu w powietrzu niezbędnej do zupełnego spalania. Jest gazem silnie trującym,
bezbarwnym i bezwonnym, co powoduje, że łatwo miesza się z powietrzem i w nim rozprzestrzenia.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?


Podstawowa przyczyna zatruć wynika z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do
urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji
palnika gazowego. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Tylko tyle spalin wypłynie przez komin, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia z zewnątrz. Nowe, szczelne okna muszą mieć zamontowane nawiewniki powietrza. Należy jednak zwrócić uwagę, że nawiewniki nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa w czasie pracy piecyka gazowego, dlatego konieczne są dodatkowe działania.

NALEŻY ZAPEWNIĆ:

STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA I SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) kontrolowane są zgodnie z obowiązującymi
przepisami, co najmniej raz w roku. Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujący piecyk gazowy będzie znajdował się w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa - zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. Należy więc:
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzysta się z pieca gazowego
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania, to jest kuchnie i łazienki.
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia,
osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także
okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami producenta. Do użytkownika lokalu należy obowiązek
utrzymania wymaganego stanu technicznego urządzeń gazowych i ich udostępnienia do kontroli. Piecyk gazowy używany od wielu lat należy niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zużyty, nieczyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.

UWAGA: Dla własnego bezpieczeństwa należy zamontować w mieszkaniu czujnik gazu wykrywający
tlenek węgla-czad. Koszt takiego czujnika (~100 zł) jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje
zastosowanie tego typu urządzeń.

PAMIĘTAJ! Od stosowania się do powyższych zasad może zależeć życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich.