CropperCapture4

50 lecie smlw2

PODWYŻKA OPŁAT ZA CIEPŁO


Zarząd SML-W w Jaworze informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku CIEPŁO - JAWOR Sp. z o.o.
wprowadza do rozliczeń zmiany cen i stawek opłat za energię cieplną, zatwierdzoną decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.24.2019.24091.IV.GM z dnia 9 lipca 2019 r.
Wejście w życie nowej taryfy oznacza możliwy wzrost opłat na poziomie 6 % za ciepło w
zasobach Spółdzielni - informacja pisemna o wysokości zmian zostanie przekazana indywidualnie
mieszkańcom po sporządzeniu nowej kalkulacji opłat za c.o. i c.w.u.