CropperCapture4

50 lecie smlw2

Historia

50 lat minęło…

...a tak to się zaczęło

W 1965 roku 18 września zebrało się grono 38 osób członków założycieli, którzy podjęli uchwałę o utworzeniu Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Do rejestru została wpisana 26 stycznia 1966 r. Obowiązki pierwszego kierownika Spółdzielni pełnił Jan Kasprzak, a przewodniczącą liczącej 19 osób Rady Spółdzielni została Zenobia Wołkowska.

Pierwszy wybudowany blok oddano do eksploatacji 23 czerwca 1970 r. przy ul. Szkolnej 4-8.

02 08 2017CropperCapture1

W latach 70-tych powstało Osiedle Piastowskie, składające się z 18 budynków mieszkalnych oraz niezbędnych obiektów towarzyszących, jak szkoła podstawowa, żłobek, przedszkole, przychodnia dziecięca, poczta, biblioteka, sklepy, osiedlowy spółdzielczy klub „Piast”.

02 08 2017CropperCapture2

Na początek lat 80-tych, przypadł największy rozkwit budownictwa spółdzielczego. Wybudowano spółdzielcze osiedla Przyrzecze i Słowiańskie. W tym czasie funkcję prezesa pełnił Ryszard Aniołek (1972-1986) i Artur Dziuro (1986-1989), a Stanisław Nawara był przewodniczącym Rady Nadzorczej nieprzerwanie przez dwadzieścia lat do 1988 r. Jako długoletnich społecznych działaczy spółdzielczych należy także wymienić Reginę Bojanowską, Danutę Marcisiak oraz Eugeniusza Pawelskiego, Andrzeja Gwiżdża, Eugeniusza Pabisiaka, Janusza Galę.

02 08 2017CropperCapture4

Jak szybko w latach 80, rosły osiedla, tak w latach następnych spadało tempo budowy nowych domów. Od 1989 roku do 1998 funkcję prezesa Spółdzielni piastował Krzysztof Wiśniewski. Zmieniły się warunki, w jakich Spółdzielni przyszło działać. Spółdzielnia musiała się ograniczyć do działalności eksploatacyjnej.

02 08 2017CropperCapture5

W styczniu 1999 r., po raz pierwszy w drodze konkursu, prezesem Zarządu Spółdzielni został wybrany Zygmunt Herlender. Zarząd pod nowym kierownictwem jako priorytet przyjął zadanie obniżenia kosztów obsługi administracyjnej, kosztów wynikających z zużycia mediów i kosztów remontów. Z uwagi na zubożenie społeczeństwa, rosnące bezrobocie, wysokie oprocentowanie kredytów, brak było chętnych na wybudowanie choćby jednego nowego budynku mieszkalnego. Zmiany w prawie spółdzielczym, zawarte w obowiązującej od kwietnia 2001 r. nowej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, zapoczątkowały prawdziwą rewolucję stosunków własnościowych w spółdzielczości mieszkaniowej. W latach 2002-2004 uporządkowano stan gospodarki gruntami, przygotowano uchwały o oznaczeniu lokali i osób uprawnionych do przekształceń, nabyto za 1 % wartości na własność 23 ha gruntów w nieruchomościach zabudowanych i rozpoczęto proces przekształceń własnościowych lokali na rzecz członków. Efektem było zawarcie już w 2004 r. 46 aktów notarialnych. Były to pierwsze nieruchomości lokalowe w spółdzielczych budynkach wielomieszkaniowych.

Rok 2005 to rozpoczęcie wieloletniego planu termomodernizacji zasobów w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii cieplnej, stanowiących ponad 50% opłat czynszowych.

02 08 2017CropperCapture6

Minione dziesięciolecie (2006-2015) było dla Spółdzielni okresem intensywnej realizacji licznych zadań remontowych oraz dociepleniowych. Przeprowadzono na 83 budynkach mieszkalnych i 3 budynkach administracyjnych kompleksową termomodernizację oraz wymieniono wszystkie stare węzły cieplne na nowe kompaktowe wyposażone w automatykę pogodową, co pozwoliło obniżyć koszty zużywanej energii cieplnej o przeszło 50 %.

Równolegle realizowano zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury zewnętrznej. Obejmowały one m.in. wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej i koszykówki, rewitalizację boiska do piłki nożnej, wymianę urządzeń i budowę nowych placów zabaw oraz przeprowadzono remonty i modernizację większości dróg, parkingów i chodników osiedlowych.

...i po pierwszy półwieczu

Od marca 2016 roku prezesem Zarządu Spółdzielni został wybrany Mieczysław Panasiuk, dotychczasowy (od 2003 roku) z-ca prezesa ds. technicznych. Jego priorytetem jest dokończenie termomodernizacji budynków oraz rewitalizacja infrastruktury zewnętrznej osiedli. Rozpoczął również starania o wykorzystanie dotacji unijnych, których po raz pierwszy od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Spółdzielnia może być beneficjentem. W ramach tych środków Zarząd zamierza dokończyć termomodernizację budynków w swoich zasobach mieszkalnych. Gra jest warta świeczki, bo dotacje stanowić będą 45-50% wartości robót.

02 08 2017CropperCapture7

Przewodniczący Rad Nadzorczych:

1. Zenobia Wołkowska - pierwsza przewodnicząca Rady Nadzorczej – 1966 r.

2. Maciej Korybo - od 1967 r.

3. Stanisław Borys - od 1968 r.

4. Stanisław Nawara - od 1970 r.

5. Krzysztof Wiśniewski - od 1988 r.

6. Maria Wrońska - od 1989 r.

7. Zdzisław Natorski - od 1990 r.

8. Józef Hrankowski - od 1991 r.

9. Józef Bant - od 1998 r.

10. Oniszczuk Czesław - od 2006 r.

11. Józef Bant - od 2013 r.

12. Janusz Agdan - od 2016 r.

Prezesi Zarządu Spółdzielni:

1. Jan Kasprzak od stycznia 1966 r. pierwszy kierownik Spółdzielni

2. Ryszard Aniołek - w latach 1972 – 1986

3. Artur Dziuro - w latach 1986 – 1989

4. Krzysztof Wiśniewski - w latach 1989 – 1998

5. Zygmunt Herlender - od roku 1999 do 8 stycznia 2016 r. (†)

6. Mieczysław Panasiuk - od 10 marca 2016 r. i nadal.