CropperCapture4

50 lecie smlw2

OGŁOSZENIE

Gmina Jawor informuje, że począwszy od miesiąca czerwca 2019 r. na terenie miasta Jawora zostaje wstrzymana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych przy kontenerach na odpady komunalne. Istnieje tylko możliwość indywidualnego dostarczenia odpadów przez mieszkańców do PSZOK w Jaworze przy ul. Słowackiego 32, W przypadku wznowienia mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, Gmina Jawor zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić mieszkańców miasta Jawora o powyższym. Informacje szczegółowe : Referat Gospodarki Odpadami, tel. kontaktowy 76 871 14 20